bud-mal
15-07-2024 - Henryka i Włodzimierza    
 
 
Instalacje Elektryczne Warszawa

Instalacje Elektryczne WarszawaProblemy ze starymi instalacjami...
...czyli czy modernizować i dlaczego tak. Stara instalacja elektryczna z punktu widzenia dzisiejszych norm charakteryzuje się małą wydajnością i podatnością na przeciążenia. Prawdopodobnie nie badana ani razu podczas swej eksploatacyjnej kariery, może być niebezpieczna dla użytkownika.

Bezpieczna instalacja powinna gwarantować ochronę przed następującymi zagrożeniami:

- porażenie prądem elektrycznym
- skutki cieplne (mogące prowadzić do oparzeń lub pożarów)
- prąd przeciążeniowy
- prąd zwarciowy
- przepięcia (atmosferyczne i łączeniowe)


Miarą ochrony przed tymi zjawiskami jest ilość pożarów powodowanych przez instalacje i urządzenia oraz liczba porażeń prądem. Wiadomo, że wskaźnik ten powinien być jak najniższy. W Polsce odnotowujemy ponad 250 śmiertelnych wypadków rocznie. W przeliczeniu na 1 000 000 osób to ok. 7 wypadków rocznie. Dla porównania w Niemczech wskaźnik ten wynosi ok. 1 wypadku rocznie.
Co roku w Polsce wybucha ok. 6500 pożarów spowodowanych wadami wykonania instalacji i urządzeń elektrycznych lub ich niewłaściwą eksploatacją.
Wskaźniki te dowodzą jednoznacznie, że nasze instalacje elektryczne wymagają zmian - i to zmian natychmiastowych i gruntownych. Jeśli nasza domowa instalacja ma ponad 20 lat (i zapewne od dawna nie oglądał jej fachowiec, choć przypomnijmy, że badania eksploatacyjne niektórych elementów instalacji należy wykonywać raz do roku!) - prawdopodobnie wymaga kompletnej modernizacji...
Środki ochrony przed porażeniem
Dawniejsze instalacje wykonywano w układzie TN-C, w którym jako ochronę przed porażeniem prądem stosuje się zerowanie. Obecnie zalecanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie odrębnego przewodu neutralnego i wyrównawczego (układ TN-C-S). Instalacja musi być trójprzewodowa dla zasilania jednofazowego (przewód fazowy, przewód zerowy i przewód ochronny) oraz pięcio-przewodowa dla zasilania trójfazowego (trzy fazowe, zerowy i ochronny).

Za mała moc
Ocenia się, że tzw. moc zapotrzebowana (czyli niezbędna do prawidłowej i komfortowej pracy instalacji (przyjmowane dla pojedynczego mieszkania) była znacznie zaniżona. Do tej pory wynosiła 4kW na jedno mieszkanie (a w instalacjach powstałych przed rokiem 1977 nawet 2 kW!). Obecnie przyjmuje się, że moc zapotrzebowana dla nowego mieszkania, w którym nie będą instalowane elektryczne urządzenia grzewcze wynosi 12,5kVA. (w uproszczeniu możemy przyjąć, że odpowiada to 12,5 kW). Dla instalacji modernizowanych można przyjąć moc zapotrzebowaną w wysokości 7 kVA (czyli w uproszczeniu 7 kW). Taką wartość można jednak przyjąć tylko w wypadku, gdy przez cały czas użytkowania instalacji nie będzie do niej podłączona kuchenka elektryczna ani urządzenie do podgrzewania wody (ogrzewacz elektryczny).
W praktyce może się okazać, że próbujemy "wycisnąć" z naszej instalacji większą moc niż może ona dostarczyć. Skutkuje to w najlepszym razie spaleniem bezpiecznika (krótkotrwałe, ale znaczne przeciążenie, np. podłączenie wielu urządzeń w jednym momencie). Pesymistyczna wersja to pożar spowodowany przez zapalenie izolacji osłabionej przez długotrwałe przeciążenia powodujące nagrzewanie przewodów...

Jaki kabel
Aby uzyskać większą moc bez negatywnych skutków, będziemy z pewnością potrzebowali nowej instalacji. Rzecz nie tylko w tym, że przewody projektowane na mniejszą moc mają za mały przekrój. Chodzi także o to, że przepływ prądu powoduje nagrzewanie się przewodów - a im większa moc, tym bardziej przewód się nagrzewa. W przypadku starej instalacji prawdopodobne jest, że mamy przewody aluminiowe. Czas źle się obchodzi z żyłami wykonanymi z tego materiału - materiał się degraduje, utlenia, połączenia osłabiają i pękają. Na zniszczenie bardziej podatna jest też stara izolacja. W praktyce oznacza to, że zdegradowane aluminium łatwiej i szybciej się nagrzewa... przy większych mocach łatwo o nieszczęście.
Rozwiązaniem jest wymiana instalacji aluminiowej (obecnie nie jest dozwolone tworzenie nowych instalacji z użyciem tego materiału) na powszechnie akceptowaną i znacznie lepszą miedź.


Remonty domów Remonty domów Remonty domów Remonty domów
Remonty domów Remonty domów Remonty domów Remonty domów
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Wykończenia Wnętrz  Remont Łazienki  Remonty Domów  Adaptacja Poddaszy  Remonty Kuchni  Remont Mieszkania  Kontakt  Tapetowanie ścian  Instalacje Elektryczne  Sufity  Podłogi  Kontakt